Zanimanja

Home / Zanimanja

Poslovno-pravni tehničar (IV -stepen)

Poslovno-pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim organima uprave i lokalne samouprave.Posjeduje znanja iz preduzetništva, menadžmenta, korespodencije,knjigovodstva, finansija i bankarstva.

Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspjehu. Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom fakultetu ili drugim fakultetima društvenih nauka. Praktična nastava odvija se u savremeno opremljenim multimedijalnim kabinetima.

Učenici se osposobljavaju za praćenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz preduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava. Obučeni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema  obrazovanja i obuke.

Tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje učenjem više stranih jezika, rada na računaru (MS office, baze podataka, programski jezici i programiranje) i poslovne komunikacije.

Komercijalni tehničar (IV-stepen)

Trgovački tehničari-komercijalisti poslije završene škole obično se zapošljavaju u trgovačkim/privrednim preuzećima gdje obavljaju komercijalne poslove nabavke , prodaje, promocije, menadžmenta, istraživanja tržišta, knjigovodstveno prate poslovanje trgovačkog preduzeća, izrađuju kalkulacije cijena, te primjenjuju stečena znanja iz oblasti informacione tehnologije i korištenja baze podataka.

Često putuju i posjećuju postojeće i nove kupce i dobavljače. Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na ekonomskom i drugim srodnim fakultetima. Praktična nastava se održava u savremeno opremljenim kabinetima.

 

Trgovački tehničari-komercijalisti putem modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog stručno-teorijskog i praktičnog sistema obrazovanja i obuke, kao i općih i ličnih kvalifikacija uspješno odgovara potrebama tržišta rada. Na ovom smijeru učenici stiču znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcija novca, akumulacije, plasmana kapitala.

Izborom zanimanja komercijalista, učenici stiču znanja o poslovima svih sektora i organizacionih oblika preduzeća u okviru sljedećih uže stručnih predmeta: trgovina, računovodstvo u trgovini, organizacija nabavke i prodaje, spoljna trgovina, međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću

Aranžer / VISUAL MERCHANDISER (IV-stepen)

Za Zanimanje ARANŽER se danas koristi engleski naziv Vizual merchandiser što znači-onaj koji vizualnim tehnikama unapređuje prodaju. Aranžer / Vizual merchandiser je stručnjak za osmišljavanje načina da se izložena roba dopadne kupcu.

On je zadužen za kompletan “look” trgovine, uređuje izloge na kreativan i privlačan način i pravi raspored robe u trgovačkom objektu kako bi postigao određeni estetski efekat koji će unaprijediti prodaju. Ukoliko radi pri velikim trgovinskim lancima, moguća su periodična putovanja radi aranžiranja izloga. Tokom obrazovanja aranžer stiče znanje iz dva područja: ekonomije i umjetnosti tako da mu se po završetku školovanja otvara više mogućnosti pri odabiru fakulteta.

Učenici se obučavaju da se profesionalno bave uređenjem izloga, interijera i eksterijera, kao i postavljanjem scenografije u pozorištu,TV emisijama, modnim revijama i sajmovima.

 

Trgovac ( III stepen)

Trgovci su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba.Trgovac nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Osim što poslužuju kupce trgovci preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu, samostalno izrađuju kalkulacije cijena, bave se blagajničkim poslovima, inventarisanjem, skladištenjem i transportom robe, stiču vještine iz oblasti informatike i korištenja MS Office aplikacija.

Trgovac stiče teorijske, praktične, opće i lične kvalifikacije iz oblasti trgovine. Praktično primjenjuje stečena znanja i na taj način jača vezu između tržišta rada i obrazovnog sistema.