Historijat

Home / Historijat

Historijat

Trgovačka škola je počela sa radom 1953g. u barakama na Kovačima, u Halilbašića ulici, i preselila je u novu, za to vrijeme modernu, školu na Mejtašu 1957g. gdje i danas radimo. Nastavu nismo prekidali ni u najtežim danima 1992-1995g. organizujući se po punktovima od Baščaršije do Otoke.

Misija

Misija naše škole je da svojim kvalitetnim odgojem i obrazovanjem omogući sticanje opšteobrazovnih i stručnih znanja koja su neophodna za lični razvoj svakog učenika.

Vizija

Vizija naše škole je škola koja će biti prepoznatljiva po kvalitetnom obrazovanju i kao sredina u kojoj vladaju tolerancija, odgovornost i saradnja.

Naš tima

Naši zaposlenici naša su najveća snaga, vrijednost i temelj našeg uspjeha!

0 Učenika
0 EU VET II -zanimanja
0 Nastavnika
0 Vannastavnih aktivnosti

Najnovije vijesti