Uposlenici

Home / Uposlenici

Direktor

Biber Armin
Biber Armin, profesor njemačkog jezika i književnosti

Administracija

Stručni saradnici

Nastavnici

Bandić Alma

Bandić Alma

Bandić Alma, profesor ekonomske grupe predmeta
Kaknjo Naida

Kaknjo Naida

Kaknjo Naida, profesor ekonomske grupe predmeta
Nuković Sanel

Nuković Sanel

Nuković Sanel, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Operta Samra

Operta Samra

Operta Samra, profesor b/h/s jezika i književnosti
Bjelak Amra

Bjelak Amra

Bjelak Amra, profesor engleskog jezika i književnosti