Saradnja sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku
Project

Saradnja sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku organizuje projekat Start-up i učeničko preduzetništvo – osmisli ideju i stavi je u funkciju, koji ima za cilj da podstakne i ohrabri učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini da aktivno rade na prepoznavanju i analiziranju svojih inovativnih preduzetničkih ideja. Uvodna online radionica sa našim vrijednim...

Dualno obrazovanje
Project

Dualno obrazovanje

Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo je 06.12. 2018. bila škola domaćin održanog Okruglog stola. Tema diskusije je bila:”Dualno obrazovanje”. Gosti koji su nas počastili svojim prisustvom i učestvovali u diskusiji Okruglog stola su Mr. Azemina Njuhović ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade – Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije, direktorica Srednje...

Projekat „Noć aranžiranja“
Project

Projekat „Noć aranžiranja“

Učenici aranžerskog smjera u sklopu praktičnog dijela maturskog rada učestvovali su u projektu pod nazivom „Noć aranžiranja“. Trgovine Planika, Azzaro, Dessert, Marx, French tuoch, Scarabee, Ključ, Babić trade, Beba kids, Sport life, Ires d.o.o., Parfois i Tally Weijl ustupile su svoje izložbene prostore i tako pružile priliku učenicima da pokažu stečeno znanje.

IZVJEŠTAJ O POSJETI UČENIKA II RAZREDA MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA – POTOČARI
Project

IZVJEŠTAJ O POSJETI UČENIKA II RAZREDA MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA – POTOČARI

  U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, u petak 12. 10. 2018. godine, realizirana je posjeta Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.  Učenici II razreda u pratnji odjeljenjskih starješina krenuli su ispred Zemaljskog muzeja u 8:00h. Grupa je u Potočare stigla u 12:00h nakon čega je uslijedio obilazak Multimedijalne sale u kojoj su učenici pogledali film u...