Dualno obrazovanje

Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo je 06.12. 2018. bila škola domaćin održanog Okruglog stola. Tema diskusije je bila:”Dualno obrazovanje”. Gosti koji su nas počastili svojim prisustvom i učestvovali u diskusiji Okruglog stola su Mr. Azemina Njuhović ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade – Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije, direktorica Srednje škole za saobraćaj I komunikacije Mirsada Šahbegovic dipl.ecc, direktor Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i Imultimedije Fuad Durgut, direktorica kompanjie “PlanB” Hasnija Zulić I kolege profesori iz Elektrotehničke škole za energetiku kao i Srednje poslovno-komercijalne I trgovačke škole Sarajevo.
Očekujemo nastavak lijepe priče.

Leave a Reply

Your email address will not be published.