Saradnja sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

Saradnja sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku organizuje projekat Start-up i učeničko preduzetništvo – osmisli ideju i stavi je u funkciju, koji ima za cilj da podstakne i ohrabri učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini da aktivno rade na prepoznavanju i analiziranju svojih inovativnih preduzetničkih ideja.

Uvodna online radionica sa našim vrijednim učenicima IIIb i IIIc odjeljenja, je održana, u petak, 28. 05. 2021. godine. Uvažene profesore predavače s Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju ugostili smo u sklopu nastave na predmetu Praktična nastava, Training firm – virtuelno poslovanje.

Na uvodnoj radionici je doc. dr. Lejla Dacić Čampara održala uvodno izlaganje o Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u trajanju od 10 minuta, zatim je doc. dr. Sabina Šehić Kršlak održala predavanje na temu „Poduzetništva u BiH“, te asistent Nerman Ljevo koji je govorio na temu „Izrada biznis plana“.

Drugi set online radionica učenicima IIIb i IIIc odjeljenja održan je u srijedu 02. 06. 2021. godine, na kojima je doc. dr. Anela Džananović govorila o Vještinama prezentovanja, dok je prof. dr. Azra Sućeska govorila na temu „Menadžment ljudskih resursa u savremenim organizacijama“.

Zaista je bilo zanimljivo slušati i naravno naučiti nešto novo, naprimjer o tome koje su top vještine neophodne mladom čovjeku da bi se uklopio u potrebe savremenog tržišta te kako se prepoznati vlastite potencijale i nositi sa izazovima na radnom mjestu.

U četvrtak, 03. 06. 2021. godine u prostorijama škole ugostili smo dekana Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku prof. dr. Namika Čolakovića i prof. dr. Azru Sućeska. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima saradnje naše škole i Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju

Leave a Reply

Your email address will not be published.